- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/14/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goworowie”

Ogłoszenie [1]

SIWZ [2]

Załącznik nr 9 – projekt budowlany architektura [3]

Załącznik nr 10 – projekt budowlany technologia [4]

Załącznik nr 11 – projekt budowlany konstrukcja [5]

Załącznik nr 12 – projekt budowlany instalacje sanitarne [6]

Załącznik nr 13 – projekt budowlany elektryka [7]

Załącznik nr 14 – STWiORB [8]

Załącznik nr 15 – opinia geotechniczna [9]

Załącznik nr 16 – operat wodno – prawny [10]

Załącznik nr 17 – przedmiar robót [11]

Wyjaśnienie SIWZ [12]

Zmiana SIWZ [13]

Wyjaśnienie do SIWZ [14]

Wybór najkorzystniejszej oferty [15]