Gmina Goworowo

dziś jest: 23 września 2020
Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.3.2016.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:
„Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej w Ponikwi Dużej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2573W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4403W jako alternatywny szlak drogowy pomiędzy skrzyżowaniami w/w dróg powiatowych z drogą krajową nr 60”

SIWZ

Ogłoszenie

Załącznik nr 9 – przedmiar robót

Załącznik nr 10 – projekt budowlany

Załącznik nr 11 – plan sytuacyjny

Załącznik nr 12 – projekt stałej organizacji ruchu

Załącznik nr 13 – SST

Załącznik nr 14 – dziennik budowy

Zmiana SIWZ

Zmiana załącznika nr 9

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 20-05-2016, 14:57 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1019
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011