- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

OGŁOSZENIE

SZANOWNI RODZICE!
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Goworowie uprzejmie informuje, że w ramach czynności związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 rodzice dzieci przyjętych i kontynuujących edukację przedszkolną zobowiązani są do podpisania z dyrektorem przedszkola umowy dotyczącej m.in. godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
W tym celu należy zgłosić się do dyrektora przedszkola w dniach 29-30.08.2016r. w godzinach                    od 7:30 do 14:00.

Z poważaniem
dyr. Wiesława Wasilewska