- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.5.2017.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Efektywność energetyczna związana z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej w Kuninie w gminie Goworowo”

SIWZ [1]

Ogłoszenie [2]

Projekt budowlany [3]

Przedmiar robót [4]

STWiOR [5]

Projekt robót geologicznych [6]

Uzupełnienie do projektu robót geologicznych [7]

Audyt energetyczny [8]

Rys. PZT planowanego boiska [9]

Informacja z otwarcia ofert [10]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [11]