- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271.2.2017

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Goworowo w roku szkolnym 2017/2018”

SIWZ [1]

Ogłoszenie [2]

Załącznik nr 6 [3]

Załącznik nr 7 [4]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [5]

Zmiana treści SIWZ [6]

Wyjaśnienie treści SIWZ [7]

Informacja z otwarcia ofert [8]

Wybor najkorzystniejszej oferty [9]