- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.14.2017.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo”

Ogłoszenie [1]

SIWZ [2]

Załącznik nr 7 – regulamin utrzymania czystości [3]

Załącznik nr 8 – uchwała w zakresie odbierania odpadów komunalnych [4]

Załącznik nr 9 – zestawienie nieruchomości na terenie gminy Goworowo [5]

Załącznik nr 10 – wykaz numerów domów [6]

Załącznik nr 11 – wykaz dróg na terenie gminy Goworowo [7]

Informacja z otwarcia ofert [8]

Wybór najkorzystniejszej oferty [9]