- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr sprawy 271/13/2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Remont obiektów Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie w celu likwidacji barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych”

Do pobrania komplet dokumentów [1]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [2]