- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Pasowanie na ucznia

[1]

26 października w Szkole Podstawowej im j. Korczaka w Pasiekach odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej, podczas którego 11 pierwszoklasistów zdało swój pierwszy szkolny egzamin i zostało pasowanych na uczniów.

Do uroczystości ślubowania uczniowie przygotowywali się od początku roku szkolnego. Uczyli się piosenek, wierszy, poznawali prawa i obowiązki ucznia. Uroczystość ślubowania odbyła się w sali gimnastycznej, która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Tego dnia uczniowie przybyli do szkoły w strojach galowych. Nie zabrakło też rodziców i innych zaproszonych przez dzieci gości. Na początku  uczniowie zaprezentowali swój program artystyczny. Mimo dużej tremy wszystko wypadło znakomicie. Następnie Dyrektor Szkoły skierował do uczniów ciepłe słowa, witając ich w szeregach szkoły. Podniosłym momentem uroczystości było oczywiście ślubowanie pierwszoklasistów składane w obecności pocztu sztandarowego. Wiele emocji wzbudził także obrzęd pasowania pierwszaków na uczniów. Ceremonii tej dokonał dyrektor A. Grabowski. Dotknięcie ramienia każdego pierwszaka ogromnym ołówkiem wyrażało przyjęcie go do uczniowskiej społeczności. Wychowawczyni wręczyła pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie nowi uczniowie zrobili sobie  zdjęcie  i w radosnym nastroju udali się do swojej sali na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

                            Tekst:  E. Kuczyńska

                             Foto: A. Skrzecz

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]