- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

„Poczytajmy razem, mama słowa ja obrazek” – finał akcji 2017/2018

[1]Akacja „Poczytajmy razem, mama słowa ja obrazek”, której ideą jest zachęcanie dzieci do rozbudzania zainteresowania czytelnictwem również w tym roku szkolnym spotkała się o ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie dzieci przez cały rok szkolny wypożyczały książeczki z podręcznej biblioteczki przedszkolnej zorganizowanej przy współudziale rodziców.Wzorem ubiegłego roku dzieci wypożyczały książki w każdy piątek tygodnia.Zadaniem dzieci było nie tylko zapoznanie się z treścią wybranej bajki czy też opowiadania, ale także rozbudzenie inwencji twórczej wyrażonej w formie pracy plastycznej przedstawiającej bohaterów książki. Najaktywniejsze przedszkolaki otrzymały nagrody rzeczowe ze środków przekazanych przez Państwa Kowalczyków i Państwa Romanowskich. Dzieci otrzymały vouchery do „CUKIETERII” J.Romanowskiego, gry planszowe, sprawnościowe typu skaczące żabki, bierki, kolorowanki, kredki i temperówki.Nagrody otrzymały trzy dziewczynki z grupy 5-latków oraz dwie dziewczynki i jeden chłopiec z grupy 3-4-latków. Wyróżnienie za narysowanie obrazków otrzymali Igor i Dawid, którzy jako jedyni z grona chłopców rysowali obrazki z przeczytanych książek.
Zwycięzcom zabawy składamy serdeczne gratulacje.

Opracowała: Wiesława Wasilewska

zdjęcia: Barbara Ostrowska