Gmina Goworowo

dziś jest: 24 września 2020
Imieniny: Gerarda, Teodora, Hermana
Podsumowanie XVI Sesji Rady Gminy Goworowo

W dniu 27 listopada 2019r. podczas XVI sesji rady Gminy Goworowo swoją obecnością zaszczycił radnych Pan Starosta Powiatu Ostrołęckiego Stanisław Kubeł i Pan Grzegorz Bakuła Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych.

Obecni na sesji goście zwrócili się do radnych Gminy Goworowo o dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 4403 W od drogi krajowej nr 8 (rondo) do mostu w msc. Goworowo; Nr 2575 W od drogi (Knurowiec – Ostrołęka) do msc. Czernie oraz drogi Nr 2569 W Goworowo – Kamianka – Pomian na terenie gminy Goworowo” i zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie w kwocie  1 175 000 zł. Kwota ta stanowi 10 % wartości inwestycji ponieważ 90 % zadania pokryje powiat wraz z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Pan Starosta poinformował, iż rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych ma duże znaczenie zarówno dla powiatu jak i dla gminy Goworowo, ponieważ pozytywnie wpłynie na poprawę płynności w ruchu drogowym i poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu. Podziękował również za bardzo dobrą współpracę z Gminą Goworowo. Sołtysi i radni mieli możliwość zgłoszenia wniosków i uwag dotyczących dróg powiatowych.

Na sesji podjęto również uchwały w sprawach:

  • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,
  • zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019,
  • zmiany projektu uchwały NR XXIII/146/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania,
  • uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

Kamila Lipka

podinsp. ds. obsługi rady i jej organów

 

piątek, 29-11-2019, 13:02 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 349
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011