- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej zawiadamia, że w dniu 10 września 2020 r. o godz. 13.30 w Sali konferencyjnej odbędzie się posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr XIV/2020 i XV/2020 z posiedzenia komisji.
  3. Ocena wyników egzaminów VIII – klasistów w poszczególnych Szkołach Podstawowych działających na terenie gminy Goworowo.
  4. SP Goworowo – Filia Szczawin – opinia komisji w sprawie zamiaru likwidacji oddziałów 0-3.
  5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Justyna Kępa