Gmina Goworowo

dziś jest: 31 maja 2020
Imieniny: Anieli, Marietty, Petroneli
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej

W dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 13.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej:

Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
  • w sprawie uchwalenia programu osłonowego w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023,
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/146/16Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania,
  1. Wypracowanie przez komisje opinii do projektów uchwał wymienionych jak wyżej.
  2. Sprawy różne.

 Przewodnicząca Komisji

 Justyna Joanna Kępa

środa, 12-12-2018, 12:13 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 507
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011