Gmina Goworowo

dziś jest: 01 sierpnia 2021
Imieniny: Justyna, Nadii, Piotra
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 1400  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr VI z posiedzenia komisji.
  3. Przedstawienie projektu uchwały dotyczącej aktualizacji regulaminu zdrowotnego dla nauczycieli – Wójt Gminy Goworowo.
  4. Zapoznanie z zaktualizowanym regulaminem wynagradzania nauczycieli – projekt uchwały.
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał:
    • w sprawie zmiany projektu uchwały NR XXIII/146/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania,
    • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
  1. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

 Justyna Kępa

poniedziałek, 18-11-2019, 09:35 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 443
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011