- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 1400  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr VII z posiedzenia komisji.
  3. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Goworowo za rok szkolny 2018/2019.
  4. Omówienie projektu budżetu Gminy Goworowo na rok 2020 wraz z projektem uchwały w zakresie działalności komisji –  opinia komisji.
  5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

Justyna Kępa