- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2019r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się dalsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Kontrola realizacji uchwał.
  3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski