- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2019r. o godz. 1330  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z VII posiedzenia komisji.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019.
  4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

Monika Dzierzgowska