Gmina Goworowo

dziś jest: 15 sierpnia 2020
Imieniny: Marii, Napoleona, Stelii
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

Zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2019r. o godz. 1300  w  sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z VII i VIII z posiedzenia komisji.
  3. Omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2029 wraz z projektem uchwały – wydanie opinii.
  4. Omówienie projektu budżetu Gminy Goworowo na rok 2020 wraz z projektem uchwały – opinia komisji.
  5. Analiza wniosków wynikających ze strategii oraz dot. funduszu sołeckiego składanych do projektu budżetu na 2020 rok.
  6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały:
  • w sprawie zmiany projektu uchwały NR XXIII/146/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
  1. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

Monika Dzierzgowska

poniedziałek, 18-11-2019, 09:33 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 227
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011