- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zawiadamiam, że w dniu 30 lipca 2019r. o godz. 1400  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie skargi na działanie organu wykonawczego.
  3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Jakub Podleś