Gmina Goworowo

dziś jest: 25 lutego 2020
Imieniny: Cezarego, Wiktora, Konstancjusza
Posiedzenie Sesji Rady Gminy

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamiam, że na dzień 26 września 2011 r. zwołałam XII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Goworowie o godz. 10.00.

Porządek sesji:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.

4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu,

b)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego,

c)     zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.,

d)    określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Goworowo w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,

e)     zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

f)      zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

g)     wyboru ławników na kadencję 2011-2015.

6.    Interpelacje, wnioski i zapytania.

7.    Komunikaty i sprawy organizacyjne.

8.    Zakończenie obrad XII sesji.

 

Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

 

piątek, 16-09-2011, 13:52 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1366
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011