Gmina Goworowo

dziś jest: 19 lutego 2019
Imieniny: Arnolda, Konrada, Mansweta
Program pomocy dla rodzin rolniczych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.

Warunkiem uzyskania pomocy jest:

  1. Złożenie wniosku o zasiłek celowy w związku z huraganem, deszczem lub przymrozkami wiosennymi w 2011 r.
  2. Potwierdzenie, że co najmniej jedna osoba w rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznemu rolników.
  3. Protokół oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, w którym:
  • huragan lub deszcz nawalny w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich lub przymrozki  wiosenne w drzewach lub krzewach owocowych wynoszą średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub
  • huragan lub deszcz nawalny w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach oraz innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych wynoszą powyżej 1050,00 zł.

Powyższe dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2011 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.

poniedziałek, 05 Wrzesień 2011, 09:36 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 1176
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011