- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Program Rodzina 500 plus od kwietnia!

500plus [1]Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie, informuje że wnioski o przyznanie świadczeń w ramach Programu 500+ będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie, Dział Świadczeń Rodzinnych, pok. nr 7, w godz. 8:00-13:00, natomiast druki będą wydawane już od 25 marca 2016 r. w pok. nr 6.

Program rodzina 500+ to świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. Rodziny o niskich dochodach, otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko, jeżeli przedstawią dokumenty dochodowe i spełnią kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Osoby, które pobierają obecnie zasiłek rodzinny a ich sytuacja dochodowa nie uległa zmianie, nie muszą dołączać do wniosku dokumentów dochodowych, w ich przypadku należy wypełnić tylko wniosek o przyznanie świadczenia 500+ wraz z odpowiednimi załącznikami, natomiast osoby, które nie korzystają ze świadczeń rodzinnych, przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze dziecko są zobowiązane do przedstawienia dokumentów dochodowych.

Więcej szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych w siedzibie Ośrodka lub pod nr tel. 29 7614015.

Przypominamy, iż w związku z dużą ilością wniosków i szybszą realizacją wypłat, pracownicy będą przyjmować wnioski  tylko do godz. 13:00, późniejsze godziny przeznaczone będą na opracowywanie wniosków i wydawanie decyzji.