- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim”

Projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej [1]