Gmina Goworowo

dziś jest: 19 września 2020
Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi Nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka – II etap”

IMG_3132Gmina Goworowo udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2013 roku w kwocie 900.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi Nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka – II etap”

Do realizacji w 2013 roku zaplanowany jest projekt, który obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 4403W od drogi Nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka, która przebiega przez gminy: Brańszczyk, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń i miasto Ostrołęka, odcinek od km 28+130 do km 32+900 zlokalizowany jest na terenie Gminy Goworowo, przez miejscowości Żabin, Pokrzywnica, Goworowo. Jest kontynuacją realizowanej w ubiegłym roku przebudowy drogi na odcinku od Borawego do Żabina, poprawiającą bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jest najkrótszym połączeniem z Warszawą. Z tego powodu jest najbardziej obciążana ruchem tranzytowym i lokalnym. Zrealizowanie zadania na całym ciągu drogowym:

Zdecydowanie poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: pieszych, rowerzystów, osób niepełnosprawnych, poprawi komunikację Ostrołęki z Warszawą, skróci drogę z kierunku Warszawy na kierunek mazurski, czyniąc ją bardziej bezpieczną i wygodną, zwiększy szansę rozwoju gospodarczego.

Parametry techniczne: Prędkość projektowa – 50 km/h

Przekrój poprzeczny:

 • Szerokość jezdni 6,0 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m
 • Szerokość poboczy 1,0 m
 • Szerokość korony 10,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 – 2,0 m
 • Kategoria obciążenia ruchem – KR2
 • Nawierzchnia bitumiczna – grubość warstwy 4 cm
 • Przepusty z blachy falistej

W ramach projektu wykonane zostaną:

 • Przepusty stalowe z blachy falistej – 46 mb
 • Koryta (mechanicznie) – 4857 m2
 • Przepusty stalowe z blachy falistej – 46 mb
 • Koryta (mechanicznie) – 4857 m2
 • Podbudowa z kruszywa łamanego – 11638,5 m2
 • Wyrównanie podbudowy mieszankami min. – bitum – 2191,4 t
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm – 42778 m2
 • Frezowanie nawierzchni asfaltowych – 5360 m2
 • Chodniki z kostki brukowej – 3188 m2
 • Ścieżka pieszo-rowerowa – 4100 mb
 • Zjazdy i skrzyżowania z betonu asfaltowego 3934 m2
 • Zatoki autobusowe 6 szt
 • Oznakowania pionowe – 60 szt.
 • Oznakowanie poziome z wykonaniem projektu organizacji ruchu – 1 kpl
 • Kanalizacja deszczowa z rur PCV – 607 m
 • Przepusty pod zjazdami – 871 m
 • Pobocza obustronne – 8220 m

Dodatkowo wykonane zostaną także:

 Miejsca parkingowe:

 •  W msc. Goworowo w km. Ok. 28+130 tj. od skrzyżowania się w/w drogi z drogą powiatową nr 2572W Goworowo – Ludwinowo – Kaszewiec – Kunin (ul. Rynek) do mostu na rzece Orz strona prawa, z wykonaniem zjazdów na nieruchomości
 • W msc. Goworowo w km ok. 28+430 strona prawa z wykonaniem zjazdów na nieruchomości,
 • W msc. Goworówek w km ok. 28+570 strona prawa na wysokości Zespołu Szkół Nr 1 powiększenie planowanego (istniejącego) parkingu

Kanalizacja deszczowa:

 • Na odcinku ok 27 mb w km ok. 28+496 – 28+523 strona lewa na skrzyżowaniu ulic Ostrołęckiej z ul. Szkolną i Strażacką, a następnie pod ulicą Ostrołęcką w kierunku ul. Strażackiej.

 

 

poniedziałek, 12-08-2013, 10:39 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2189
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011