Gmina Goworowo

dziś jest: 18 września 2020
Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO „MOJA RODZINA JEST EKOZAKRĘCONA” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY GOWOROWO

 I Cele konkursu

– przygotowanie społeczeństwa do inicjowania i podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska;

– podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej poprzez kształtowanie świadomości uczniów w

dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego;

– kształtowanie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i najbliższym otoczeniu;

– pobudzanie do stałych działań na rzecz ochrony środowiska we własnych domach i gospodarstwach domowych;

– promocja dbałości o środowisko naturalne i zachowań proekologicznych w zyciu codziennym.

II. Organizator konkursu:

Gmina Goworowo.

III. Warunki konkursu i jego przebieg:

a) W konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy Goworowo.

b) Uczniowie w/w szkół tworzą trzyosobowe grupy, których praca będzie oceniana w ramach konkursu.

c) Konkurs zostanie ogłoszony 03 czerwca 2013r.

d) Oficjalne zakończenie konkursu przewidziane jest 31 października 2013r.

e) Konkurs przeprowadza się w zakresie szeroko pojętej dziedziny ekologii i ochrony środowiska.

f) Konkurs będzie przeprowadzony w II etapach:

I etap (szkolny) – zostanie przeprowadzony w terminie do 30 września 2013r. w obrębie poszczególnych pięciu szkół. Trzyosobowe grupy uczniów przedstawią komisji na płycie DVD nakręcony przez siebie krótki film (od 3 do 5 minut), dokumentujący zachowania własnych rodzin i rozwiązania techniczne we własnych domach przyczyniające się do ochrony środowiska, np. ocieplone budynki, szczelne okna, sposoby oszczędzania energii elektrycznej i wody, odnawialne źródła energii, segregację odpadów, torby na zakupy wielokrotnego użytku, dbałość o zieleń w ogrodach lub podwórkach itp. Komisja wewnątrz danej szkoły wybierze jedną pracę, która będzie reprezentować szkołę w etapie II (gminnym).

II etap (gminny)  –  spośród zgłoszonych przez poszczególne szkoły prac komisja gminna wybierze najlepsze prace w terminie do 31 października 2013r. Autorzy prac, zakwalifikowanych do etapu II, jak również szkoły, które przeprowadzą etap I konkursu, otrzymają nagrody rzeczowe. Wszystkie filmy z etapu II zostaną zamieszczone na stałe na stronie internetowej wnioskodawcy www.goworowo.pl w celu promocji zachowań proekologicznych na terenie gminy Goworowo.

g) W przypadku obydwu etapów Komisje będą oceniać prace na podstawie ilości i jakości udokumentowanych zachowań i rozwiązań, służących ochronie środowiska, innowacyjności ich przedstawienia oraz zaangażowania wszystkich trzech członków grupy, przygotowujących film.

h) Koszty przygotowania filmu ponoszą uczestnicy konkursu.

IV. Nagrody:

a) Nagrody rzeczowe otrzymają autorzy filmów, zakwalifikowanych do etapu II konkursu, oraz szkoły, które przeprowadzą na własnym terenie etap I konkursu.

b) Za przeprowadzenie etapu I konkursu szkoły otrzymają projektory multimedialne. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe:

– za zajęcie pierwszego miejsca – 3 tablety;

– za zajęcie drugiego miejsca – 3 urządzenia wielofunkcyjne;

– za zajęcie trzeciego miejsca – 3 aparaty cyfrowe;

– za zajęcie czwartego miejsca – 3 dyski przenośne 500 GB;

– za zajęcie piątego miejsca – 3 słuchawki bezprzewodowe.

c) Fundatorami nagród będą Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Gmina Goworowo.

V. Komisja Konkursowa

a) W ramach etapu I konkursu trzyosobowe Komisje Konkursowe powoływane będą w poszczególnych szkołach przez ich dyrektorów;

b) W ramach etapu II konkursu trzyosobową Komisję Konkursową powoła Wójt Gminy Goworowo.

VI. Rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników

a) Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi do 31 października 2013r.

b) O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie co najmniej na 5 dni przed  uroczystym wręczeniem nagród.

c) Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas sesji Rady Gminy Goworowo, połączonej z prezentacją prac laureatów w listopadzie 2013 roku. Termin ten zostanie podany w formie pisemnej odrębnie.

d) Wręczenia nagród dokona zaproszony przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wójt Gminy Goworowo.

e) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.goworowo.pl oraz w gminnym kwartalniku „W dolinie Orza”.

poniedziałek, 03-06-2013, 08:14 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1422
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011