Gmina Goworowo

dziś jest: 19 lutego 2020
Imieniny: Arnolda, Konrada, Mansweta
REKRUTACJA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji 

ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji
na terenie województwa mazowieckiego

Planowane przyjęcia do służby w terminie:
8 maja 2012 roku – 63 miejsca
17 lipca 2012 roku – 116 miejsc
4 września 2012 roku – 32 miejsca
6 listopad 2012 roku – 66 miejsc

 SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie wo wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

Preferowani będą w szczególności kandydaci do służby w Policji posiadający:

 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) – kierunki: prawo, administracja, ekonomia, informatyka, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji właściwej za względu na miejsce zamieszkania lub w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 – ego Listopada 37/59  we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9.00 – 13.00 tel.  48 345 31 20, 08 345 31 19, 48 345 22 53,  48 345 20 15

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i C)
 • własnoręcznie napisany życiorys
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe ( kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru)
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wyników uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego oraz przechowywanie przez okres 5 lat zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./

 Kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty, książeczkę wojskową na każdorazowe żądanie pracownika doboru.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa i świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub służby kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu w terminie wyznaczonym
w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

 • na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)
 • na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu (www.kwp.radom.pl)

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji
(Dz. U. nr. 170 poz. 1202 z późn. zm.).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

wtorek, 14-02-2012, 09:39 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1117
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011