Gmina Goworowo

dziś jest: 03 grudnia 2020
Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Lucjusza
Remonty, projekty i inwestycje realizowane w gminie Goworowo w latach 2015-2018 z inicjatywy Gminy Goworowo wraz ze środkami i inwestycjami Powiatu Ostrołęckiego realizowanymi na terenie gminy Goworowo.

 

ROK 2015 r.
Realizator projektu Nazwa projektu/ inwestycji Wartość działania/ projektu/ inwestycji Kwota dofinansowania Źródło dofinansowania
Gmina Goworowo 1.„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Cisk, gm. Goworowo” 160 000,00 zł. 70 000,00 zł. Funduszu Ochrony Gruntów Wiejskich
Gmina Goworowo 2 .Droga od drogi krajowej nr 60 Kutno – Ciechanów – Różan – Ostrów Maz. przez miejscowości Czarnowo, Szczawin, Ludwinowo do Smólnika. Łączna długość ciągu drogowego to 7 512,23 m 2 643 133,53 zł. 1 300 000,00 zł. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Gmina Goworowo 3. Remonty budynków socjalnych i pracowniczych w Ponikwi Dużej, Goworówku 59 200,00 zł.   Środki własne
Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie 4. Doposażenie szkoły ZS Nr.1 : 112 szt.krzeseł,48 szt. Stolików, 144 szafki ,książki, bieżnia elektryczna, rolety, żaluzje, komplet do koszykówki i siatkówki, projektor z uchwytem 60 770,00 zł.   Środki własne
Szkoła Podstawowa w Pasiekach 5. Wymiana okien 70 000,00 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 6.„Remont istniejącego szaletu przykościelnego w Goworowie”. 48 500,00 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 7.„Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno – etap II” 363 127,28 zł. 221 419,00 zł. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013
Gmina Goworowo 8. Rozbudowa sieci wodociągowej w zachodniej części Szczawina ok. 25 000,00 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 9.„Montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego” w Goworowie 25 582,44 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 10. Odbiór i utylizacja azbestu z terenu gminy Goworowo 43 288,70 zł. 36 790,00 zł. WFOŚiGW
Gmina Goworowo 11.„Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Goworowo” 448 688,10 zł. 448 688,10 zł. POKL „Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Gmina Goworowo 12. Dofinansowanie do zakupu średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Kunin 10 000,00 zł.    
Gmina Goworowo 13. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Goworowo 14 637,00 zł. 10 976,00 zł. WFOŚiGW
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce i Gmina Goworowo 14. Przebudowy drogi powiatowej Ostrołęka -Pomian – Kamianka -Goworowo, etap II odcinek Kamianka -Lipianka 2 916 352,04 zł.
(w tym
450 000,00 zł.
Ze środków gminy Goworowo)
1 970 000,00 zł.
– Urząd Wojewódzki;
496 000,00 zł.
– Powiat Ostrołęcki
Wojewódzki Urząd Mazowiecki- środki klęskowe; Gmina Goworowo; Starostwo Powiatowe
Gmina Goworowo 15. Dokumentacja projektowa- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzeźno, Brzeźno Kolonia, Rębisze Kolonia, Goworowo, Szczawin i Daniłowo na terenie gminy Goworowo”. (zakończone w następnym roku)   Środki własne
Gmina Goworowo 16. „Zagospodarowania centrum miejscowości Czarnowo” 66 366,67 zł. 28 271,00 zł. „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Gmina Goworowo 17. Zwrot podatku VAT   305 237,00 zł.  
Razem:
ROK 2015
Łącznie:
w tym inwestycje gminne:
6 929 063,32 zł
4 012 711,28 zł
4 887 381,10 zł
2 817 381,10 zł
 
         
ROK 2016 r.
Realizator projektu Nazwa projektu/ inwestycji Wartość działania/ projektu/ inwestycji Kwota dofinansowania Źródło dofinansowania
Gmina Goworowo 1.”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cisk” 1 093 713,84 zł. 682 723,00 zł. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”
Gmina Goworowo 2.”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jurgi, gm. Goworowo” 146 664,00 zł. 40 000,00 zł. Środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
Gmina Goworowo 3. Droga Lipianka-Damięty-Bobin ( 1,95 km) 586 475,51 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 4.Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej w Ponikwi Dużej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2573 W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4403 W jako alternatywny szlak drogowy pomiędzy skrzyżowaniami z w/w dróg powiatowych z drogą krajową nr 60. 341 659,59 zł. 160 644,00 zł.
Urząd wojewódzki
81 486,00 zł.
Powiat Ostrołęcki
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Starostwo Powiatowe
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce i Gmina Goworowo 5. Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej Ostrołęka – Kamianka-Lipianka- Jawory-Goworowo 3 200 000,00 zł.
( w tym Gmina Goworowo)
500 000 zł.
2 000 000 zł.
(środki klęskowe od Wojewody;
700 000 zł.
Powiat Ostrołęcki)
Wojewódzki Urząd Mazowiecki- środki klęskowe; Gmina Goworowo; Starostwo Powiatowe
Gmina Goworowo 6. Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Goworowo 80 196,00 zł. 25 000,00 zł.
20 000,00 zł.
20 000,00 zł.
WFOŚiGW Marszałek Województwa Mazowieckiego Powiat ostrołęcki
Gmina Goworowo 7. Modernizacja oświetlenia elektrycznego w Gminie Goworowo- oświetlenie ledowe we wsi Kunin i urzędzie gminy 56 362,23 zł. ok. 17 000,00 zł. Pożyczka częściowo umarzalna z WFOŚiGW
Gmina Goworowo 8. Odbiór i utylizacja azbestu z terenu gminy Goworowo 32 522,69 zł. 27 644,00 zł. WFOŚiGW
Gmina Goworowo 9. Remont dachu w budynku ZGK i GOKSiR ( etap ) 67 650,00 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 10. Remont pomieszczeń w GOKSiR ( łazienki, kuchnia, pomieszczenie socjalne, gospodarcze, docieplenie ściany od strony hali remontowej ) 44 280,00 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 11. Remont pokrycia dachu na budynku Urzędu Gminy Goworowo 34 000,00 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 12.Projekty budowlane boisk wielofunkcyjnych przy szkole w Kuninie i Pasiekach 13 530,00 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 13. Projekty rozbudowy stacji uzdatniania wody w Ponikwi Dużej i Brzeźnie 25 955,28 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 14.Projekt budowy kanalizacji w : Brzeźno-Brzeźno Kol.-Goworowo-Szczawin-Daniłowop-Rębisze Kol. 59 107,93 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 15. Projekty budowy wodociągów w Ponikwi Małej, Dzbądzku, Kruszewie, 34 410,00 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 16. Projekty infrastruktury rekreacyjnej w Damiętach, Żabinie i Kaczce 12 920.00 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 17. Dożwirowania dróg na terenie gminy Goworowo ( wraz ze środkami z funduszu sołeckiego) 116 284,70 zł.   Środki własne i zwrot w następnym roku części środków przez Urząd Wojewódzki w Warszawie
Gmina Goworowo 18. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goworowo (Cisk, Goworówek, Grabowo, Nogawki, Ludwinowo, Jemieliste, Dzbądzek, Kunin, Ponikiew Mała, Ponikiew Mała PGR, Zaorze, Kruszewo, Pokrzywnica Kol. , Rębisze Działy) – dobudowa i wykonanie projektów również w ramach funduszu sołeckiego 247 543,39 zł.   Środki własne i zwrot w następnym roku części środków przez Urząd Wojewódzki w Warszawie
Gmina Goworowo 19. pozostałe zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 90 000,00 zł.   Środki własne ( zwrot w następnym roku – Urząd Wojewódzki w Warszawie)
Gmina Goworowo 20. Zwrot podatku VAT   1 027 274,00 zł. Urząd Skarbowy
Gmina Goworowo 21. Zwrot kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy   16 754,28 zł. PUP
Razem
ROK 2016
Łącznie:
W tym inwestycje gminne:
6 263 275,16 zł.
3 063 275,16 zł.
4 852 950,51 zł.
2 852 950,51 zł.
 
         
ROK 2017 r.
Realizator projektu Nazwa projektu/ inwestycji Wartość działania/ projektu/ inwestycji Kwota dofinansowania Źródło dofinansowania
Gmina Goworowo 1. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w msc. Brzeźno i Ponikiew Mała”. 1 569 480,00 zł. (pomniejszone o 88 306,50 zł. – tytułem kar umownych) ok. 470 000,00 zł. umorzenie Preferencyjna pożyczka , częściowo umarzalna z WFOŚiGW
Gmina Goworowo 2. „Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Kuninie i Pasiekach” 1 075 300,00 zł.(pomniejszone o 192 330,16 zł. – tytułem kar umownych) 432 509,00 zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Gmina Goworowo 3.„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Rębisze Parcele, gm. Goworowo”. 137 921,13 zł. 65 000,00 zł. Wojewódzki Urząd Marszałkowski- środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
Gmina Goworowo 4. „ Dostawa wraz z wbudowaniem gruzu cementowo-budowlanego i pospółki drogowej na bieżące remonty dróg gminnych”( wraz z przeznaczeniem na realizację dożwirowań z funduszu sołeckiego) 185 361,00 zł.   Środki własne i urząd wojewódzki
Gmina Goworowo 5.Rozbudowa sieci wodociągowej w Ponikwi Dużej 30 000,00 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goworowo w 12 miejscowościach ( wraz z zadaniami z funduszu sołeckiego) 182 879,00 zł.   Środki własne i urząd wojewódzki
Gmina Goworowo 7.Realizacja funduszy sołeckich – 43 wniosków 467 724,59 zł. 155 007,41 zł. ( zwrot za 2016 r.) Środki własne i Urząd marszałkowski
Gmina Goworowo 8. „Wzrokiem i dotykiem poznaję przyrodę – budowa ścieżki edukacyjnej w Goworowie” ( wraz z projektem) 137 760,00 zł. 59 053,15 zł.
25 000,00 zł.
WFOŚiGW Starostwo Powiatowe
Gmina Goworowo 9. Modernizacja dachu na budynku filii bibliotecznej w Żabinie (wraz odbudową kominów i projektem budowlanym) 76 200,00 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 10. „Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku Małym” 409 640,43 zł.   Środki własne
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce i Gmina Goworowo 11. Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403 W ( na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach RPOWM_RIT 623 533,48 zł. ( w tym 246 781,20 zł. – kwota dofinansowana przez Gminę Goworowo) 376 751,52 zł. RPO WM- RIT ( Regionalny instrument terytorialny) Starostwo Powiatowe Gmina Goworowo
Gmina Goworowo 12.Wymiana stolarki okiennej w budynkach świetlic wiejskich w Czerni i Kruszewie 16 919,66 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 13. Odbiór i utylizacja azbestu z terenu gminy Goworowo 29 412,12 zł. 25 000,00 zł. WFOŚiGW
Gmina Goworowo 14. Przygotowanie dokumentacji budowlanych dla projektów: drogi Kobylin-Góry, wodociągu Dzbądzek, drogi Ponikiew Mała, 42 660,00 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 15. Zwrot podatku VAT   15 656,00 zł. Urząd skarbowy
Gmina Goworowo 16. Zwrot kosztów zatrudnienia   30 685,62 zł. Powiatowy Urząd Pracy
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 17. Przebudowa drogi powiatowej Żabin-Cisk ( dobudowa ścieżki ) 59 491,00 zł. 59 491,00 zł. Powiat ostrołęcki
Gmina Goworowo i S.P 18. Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Goworowie ok. 20 000,00 zł. 17 955,35 zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej
Gmina Goworowo 19. Bieżące utrzymanie dróg gminnych ( w tym dożwirowanie z funduszu sołeckiego) 324 926,89 zł.   Środki własne, urząd wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce i Gmina Goworowo 20.Przygotowanie inwestycji drogowych- wsparcie powiatu- do zadania-przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach wraz z dojazdami 135 607,50 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 21. Projekty techniczne świetlic w Goworowie i Damiętach 59 839,50 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 22. Doposażenie i remonty świetlic w Czerniu, Brzeźnie i Kobylinie ( wraz ze środkami z funduszy sołeckich) 68 021,25 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo i S.P. w Kuninie 23. Zakup tablicy interaktywnej w Szkole w Kuninie 17 500,00 zł. 14 000,00 zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej
Gmina Goworowo 24. Efektywność energetyczna związana z termomodernizacją budynku S.P. w Kuninie 1 049 500,00 zł. 839 600,00 zł. RPO
Razem:
ROK 2017
Łącznie:
w tym inwestycje gminne:
6 438 070,89 zł.
5 519 438,91 zł.
2 585 709,05 zł.
2 049 466,43 zł.
 
         
ROK 2018 r.
Realizator projektu Nazwa projektu/ inwestycji Wartość działania/ projektu/ inwestycji Kwota dofinansowania Źródło dofinansowania
Gmina Goworowo 1, „Przebudowa drogi gminnej Czernie-Wólka Brzezińska” 1 074 935,81 zł. 600 000,00 zł. Środki własne i Gmina Czerwin
Gmina Goworowo 2. „Przebudowa drogi gminnej Lipianka-Damięty-Bobin etap.2″ 238 268,60 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 3. Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Damiętach, Kaczce i Żabinie 217 414,40 zł. 137 797,00 zł. PROW na lata 2014-2020 MILA działanie 19,2
Gmina Goworowo 4. Budowa targowiska handlowego w miejscowości Szczawin ( w trakcie realizacji) 1 220 000,00 zł. 818 572,00 zł. PROW na lata 2014-2020
Gmina Goworowo 5.”Rozbudowa drogi gminnej Ponikiew Mała-Czernie” (3,66 km) ( w trakcie realizacji) 2 484 596,45 zł. 1 216 900,00 zł. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Gmina Goworowo 6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kruszewie 136 926,06 zł. 68 000,00 zł. Środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych- Urząd Marszałkowski
Gmina Goworowo 7. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czarnowie 98 331,12 zł. 32 000,00 zł. Środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych- Urząd Marszałkowski
Gmina Goworowo 8.Budowa oświetlenia w Kruszewie ( w trakcie realizacji) 40 000,00 zł. 10 000,00 zł. Urząd Marszałkowski „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018″
Gmina Goworowo 9. Rozbudowa placu zabaw w Goworowie ( wraz ze środkami z funduszu sołeckiego) ( w trakcie realizacji) 75 030,00 zł. 10 000,00 zł. Urząd Marszałkowski „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018
Gmina Goworowo 10.” Budowa otwartej strefy aktywności w Lipiance” ( w trakcie realizacji) 142 000,00 zł. 50 000,00 zł. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej- OSA 2018
Gmina Goworowo 11. Zakup autobusu 24 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich 350 000,00 zł. 260 000,00 zł. PEFRON-Starostwo Powiatowe
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce i Urząd Gminy Goworowo 12. Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403 W ( na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach RPO WM-RIT ( w trakcie realizacji) 15 904 664,52zł.
(759 196,00 zł.
Gmina Goworowo)
5 132 071,52 zł.
– Powiat Ostrołęcki
10 013 397,00zł.
– Urząd Marszałkowski)
w ramach RPOWM RIT-(Współfinansowanie- Gmina Goworowo, Powiat Ostrołęcki, Urząd Marszałkowski)
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 13. Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 ( chodnik w Żabinie)- budowa chodnika w Żabinie 97 780,00 zł. 97 780,00 zł. Powiat Ostrołęcki
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce i Gmina Goworowo 14.„Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach wraz z dojazdami” ( w trakcie realizacji) 13 410 000,00zł.
( w tym
2 500 000,00 zł.
Gmina Goworowo)
10 410 000,00zł.
(w tym
7 222 000.00 zł
– subwencja,
3 700 000,00 zł.
– Powiat Ostrołęcki)
Powiat Ostrołęcki i Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 15. Budowa drogi dojazdowej do Cisku ( w trakcie realizacji) 447 432,31 zł. 447 432,31 zł. Lasy Państwowe, Starostwo powiatowe
Starostwo Powiatowe Ostrołęcki i Gmina Goworowo 16.Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego ( na terenie gminy Goworowo) 155 964,00 zł. 96 000,00 zł RPO Urząd Wojewódzki i powiat ostrołęcki
Urząd Gminy i szkoły w Goworowie i Pasiekach 17. Zakup tablicy interaktywnej w Szkole w Podstawowej w Goworowie, filia w Szczawinie i w Pasiekach 52 500,00 zł. 42 000,00 zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej
Urząd Gminy i szkoły w Goworowie, Pasiekach i Kuninie 18. „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” 23 100,00 zł. 18 480,00 zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej
Gmina Goworowo 19. „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2018″ Gmina Goworowo ( w trakcie realizacji) 62 700,00 zł. 23 742,00 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Gmina Goworowo 20. Budowa wodociągu w Kruszewie 58 657,00 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 21. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew w gminie Goworowo. Etap III: Goworowo – Szczawin – Daniłowo” ( w trakcie realizacji) 1 234 000,00 zł. ok. 450 000,00 zł.(umorzenia pożyczki) WFOŚiGW
Gmina Goworowo 22. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzbądzek w gminie Goworowo” ( w trakcie realizacji) 1 378 000,00 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 23. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Pasiekach” ( w trakcie realizacji) 388 815,30 zł.   Środki własne
Gmina Goworowo 24. „Termomodernizacja budynku Filii Bibliotecznej w Żabinie” i „Modernizację systemu ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Filii Bibliotecznej w Żabinie” ( w trakcie realizacji) 325 950,00 zł. Częściowo umarzalna pożyczka (ok.
81 000,00 zł)
WFOŚiGW
Gmina Goworowo 25. zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Goworowo i OSP Kunin ( w trakcie realizacji) 24 700,00 zł. 22 300,00 zł. Ministerstwo Sprawiedliwości
Gmina Goworowo i Sz. P. w Kuninie 26. wyposażenie pracowni do biologii i chemii 41 137,00 zł. 41 137,00 zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej
Gmina Goworowo 28.. Zwrot podatku VAT   250 166,00 zł. Urząd Skarbowy
Razem
ROK 2018
Łącznie:
w tym inwestycje gminne:
39 583 108,83zł.
9 608 405,00 zł.
30 345 774,83zł.
4 107 957,01 zł.
         
środa, 24-10-2018, 11:10 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1102
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011