Gmina Goworowo

dziś jest: 04 lipca 2020
Imieniny: Malwiny, Izabeli, Aureliana
Rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji na terenie województwa mazowieckiego

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji

ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji na terenie województwa mazowieckiego

Planowane przyjęcia do służby w terminie:

• 15 stycznia 2013 r. – 32 osoby
• 12 lutego 2013 r. – 20 osób
• 12 marca 2013 r. – 15 osób
• 16 kwietnia 2013 r. – 22 osoby
• 14 maja 2013 r. – 20 osób
• 18 czerwca 2013 r. – 33 osoby
• 20 sierpnia 2013 r. – 33 osoby
• 17 września 2013 r. – 33 osoby
• 15 października 2013 r. – 32 osoby
• 19 listopada 2013 r. – 34 osoby

w następujących jednostkach:

 • Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu
 • Komendach Miejskich Policji w:
 • Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach
 • Komendach Powiatowych Policji w:

Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

Preferowani będą w kandydaci do służby w Policji posiadający wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym dla służby w Policji:

•       prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 – ego Listopada 37/59 (parter) we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9 00 – 13 00 tel. 48 345 31 20, 48 345 31 19, 48 345 20 15, 48 345 22 53, 48 345 20 04.

 

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wyników uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego oraz przechowywanie przez okres 5 lat zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową – do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika dobom

Kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty na każdorazowe żądanie pracownika doboru.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
mł. insp. Rafał Batkowski

sobota, 29-12-2012, 09:53 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1372
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011