Gmina Goworowo

dziś jest: 19 lutego 2019
Imieniny: Arnolda, Konrada, Mansweta
Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 11 maja 2018 r. zwołuję L Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 15.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy .
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018-2028
 • zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018,
 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja systemu ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabinie”,
 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabinie”
 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew w Gminie Goworowo. Etap: Goworowo – Szczawin – Daniłowo”
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                     Rafał Iwański

Do pobrania:

projekt uchw. w spr. zaciągnięcia pożyczki – rozwój gospodarki wodno-ściekowej

projekt uchw. w spr. zaciągnięcia pożyczki – Żabin termomodernizacja

projekt uchw. w spr. zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW – Żabin modernizacja systemu ogrzewania

projekt uchw. w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 r. 11.05.18

projekt uchw. zmieniająca uchwałę w spr WPF

 

środa, 09 Maj 2018, 09:27 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 224
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011