- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Spotkanie opłatkowe

[1]Wójt Gminy Goworowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Parafia Rzymsko-Katolicka w Goworowie serdecznie zapraszają w dniu 23 grudnia 2012 r. na SPOTKANIE OPŁATKOWE Osoby Samotne, Niepełnosprawne, a także wszystkich należących do Grup Wsparcia: Samotnych Matek, Rodzin Wielodzietnych, Seniorów, Osób Niepełnosprawnych działających na terenie gminy Goworowo.

Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 11:00 w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie. Po Mszy Świętej zapraszamy do Restauracji „Relaks” w Goworowie na Spotkanie Opłatkowe z władzami Gminy i Parafii działających na terenie Gminy Goworowo.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ORGANIZATORZY