Gmina Goworowo

dziś jest: 12 sierpnia 2020
Imieniny: Klary, Lecha, Hilarii
Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam że  na dzień 26 marca 2018 r. zwołuję XLVIII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018-2028,
 • zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018,
 • podziału Gminy Goworowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 • sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo w 2018 roku”
 • zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
 1. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                            Rafał Iwański

projekt uchw. zm. w WPF

projekt uchw. s pr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami

projekt uchw. w spr. podziału gminy na obwody głosowania

projekt uchw. w spr. zmian w budżecie gminy na 2018r.

projekt uchw. zmieniająca w spr. inkasentów

wtorek, 20-03-2018, 14:01 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 752
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011