Gmina Goworowo

dziś jest: 26 września 2020
Imieniny: Justyny, Cypriana, Euzebiusza
VI Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 11 marca 2019 r. zwołuję VI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej

w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 • w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019 – 2028,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019,
 • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo w 2019 roku”,
 • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Goworowo za udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i w szkoleniach pożarniczych,
 • w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia,
 • w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego i Gospodarki Finansowej,
 • w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.
 1. Przedstawienie planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Goworowo i Rady Gminy Goworowo na rok 2019.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

 Przewodnicząca Rady Gminy

 Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGK w Goworowie

proj. uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

proj. uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019

proj. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie WPFGG na lata 2019-2028

wtorek, 05-03-2019, 13:20 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 559
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011