Gmina Goworowo

dziś jest: 21 września 2020
Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
VII Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 29 marca 2019 r. zwołuję VII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie,
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jedynie przez część roku,
 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • w sprawie przyjęcia ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo od dnia 1 września 2019r.
 1. Przedstawienie sprawozdania z pracy poszczególnych komisji Rady Gminy Goworowo za rok 2018.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

projekt uchw. w spr. określenia wzoru deklaracji
załącznik numer 2 do projektu uchwały.

projekt uchw. w spr. ustalenia sieci szkół

projekt uchw. w spr. wyboru metody i ustalenia opłaty za gosp. odp. kom

projekt uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek dot. przedm. ZGK

 

czwartek, 21-03-2019, 15:14 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 542
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011