Gmina Goworowo

dziś jest: 15 stycznia 2021
Imieniny: Domosława, Makarego, D±brówki
Wniosek o wpisanie wyborcy do spisu wyborców

    ……………………………………..

(nazwisko i imię)

 

Adres zamieszkania

nazwa gminy/miasta ……………………………………………………………………….

miejscowość ……………………………………………………………………………….

ulica …………………………………………nr domu………… nr mieszkania………….

 

 

                                                                                 Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta

 

                                                                                          w …………………………………

 

WNIOSEK O WPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

W związku z art. 27 § 1/ art. 28 § 1 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) wnoszę o wpisanie mnie do spisu wyborców

Nazwisko ……………………………………………………………………………………..

Imię (imiona) ………………………………………………………………………………….

Imię ojca ……………………………………………………………………………………….

Data urodzenia …………………………………………………………………………………

Nr ewidencyjny PESEL ……………………………………………………………………….

 

Adres  zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały:

 nazwa gminy/miasta …………………………………………………………………………..

miejscowość …………………………………………………………………………………..

ulica …………………………………………………………………………………………..

nr domu …………………………………. nr mieszkania ……………………..

 

Data …………………..                                                            …………………………….

Wniosek do pobrania

poniedziałek, 12-09-2011, 08:52 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1996
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011