Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lutego 2019
Imieniny: Macieja, Bogusza, Ja¶miny
Wójt Gminy Goworowo z absolutorium

W  dniu 19 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbyła się LI sesja Rady Gminy Goworowo.  W sesji udział wzięło 15 radnych oraz władze gminy, dyrektorzy szkół i przedszkola,  kierownicy jednostek, sołtysi.

Rada podjęła 9 uchwał, ale głównym tematem sesji było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Pani Małgorzata Kulesza Wójt Gminy przedstawiła multimedialną prezentację sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Rafał Iwański  przedstawił  pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz do wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

Rada dokonała podsumowania wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2017 r. i bezwzględną większością głosów (12 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące) udzieliła  Wójtowi  Gminy Goworowo Małgorzacie Marii Kulesza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Pani Wójt podziękowała radzie za zaufanie i współpracę, a także pani skarbnik wszystkim dyrektorom, kierownikom i pracownikom za sprawne działania w realizacji budżetu.

Elżbieta Owczarek

czwartek, 21 Czerwiec 2018, 08:43 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 215
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011