- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 8 października 2020 roku o godz. 13.00 w Sali  Konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr XXI/2020 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Goworowo z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  1. Omówienie projektów uchwał
  1. Sprawy bieżące.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska, Jerzy Manowski