Gmina Goworowo

dziś jest: 07 grudnia 2019
Imieniny: Marcina, Ambrożego, Agatona
Wybory ławników

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych( Dz. U. Nr.98, poz.1070 ze zm.) przeprowadzone zostaną wybory ławników do sadu Okręgowego i Sądów Rejonowych na kadencję 2012-2015.

Wybory ławników przygotowuje Rada Gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej- art. 160 cyt. ustawy Kandydatów na ławników zgłaszają Radom Gmin, prezesi sądów, stowarzyszenia , organizacje i związki zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie do dnia 30 czerwca2011r.

Ławnikiem może być wybrany ten kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie,

Kolegium Sądu Okręgowego ustaliło dla Rady Gminy Goworowo następujące liczby ławników: 1. Sąd Rejonowy w Ostrołęce
– Wydział Rodzinny i Nieletnich – 1
– Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 2

Dodatkowe informacje i druki można uzyskać w pokoju Rady Gminy nr 18.

czwartek, 26-05-2011, 18:12 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1304
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011