- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Wydawanie i przyjmowanie wniosków na świadczenia w GOPS na okres 2015/2016

info [1]Zasiłek rodzinny: od dnia 1 września 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie Dział Świadczeń Rodzinnych (pokój nr 6) rozpocznie wydawanie i przyjmowanie wniosków wraz z kompletem dokumentów na zasiłek rodzinny oraz dodatki na okres zasiłkowy 2015/2016. Osoba która złoży wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2015 roku ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2015 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2015 roku.

Osoba która złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów okresie od 1 października 2015 r. do 30 listopada 2015 r. ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2015 r. nastąpi do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Fundusz Alimentacyjny: od dnia 17 sierpnia 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie Dział Świadczeń Rodzinnych (pokój nr 6) rozpocznie wydawanie i przyjmowanie dokumentów na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016. Osoba, która złoży wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2015 roku ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2015 r. nastąpi do dnia 31 października 2015 roku.

Osoba, która złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od 1 października 2015 r. do 31 października 2015 r. ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2015 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2015 roku.

Stypendium szkolne: wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 będą wydawane od 17 sierpnia 2015 r. Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w dniach 1-15 września 2015 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie. Wszyscy wnioskodawcy są zobowiązani do przedłożenia dokumentów dochodowych za miesiąc sierpień 2015 r.

Przyjmowanie wniosków w godzinach 08:00-13:00.