- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

XI Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 16 lipca 2019r. zwołuję XI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej

w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 13.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
  3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.

6 .  Rozpatrzenie projektów uchwał:

  1. Wolne wnioski i informacje.
  2. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie zmian w budzecie Gminy oworowo na rok 2019 [1]

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomosci, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso [2]

proj. uchwały w sprawie zmiany w statutach sołectw gminy Goworowo [3]

proj.uchw. w sprawie opłaty targowej [4]

proj.uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie gminy Goworowo [5]

proj.uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Goworowo za udział w działaniach ratowniczych i w szkoleniach pożarniczych [6]