Gmina Goworowo

dziś jest: 02 sierpnia 2021
Imieniny: Alfonsa, Kariny, Gustawa
XIII Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 30 września 2019r. zwołuję XIII Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminu Goworowo na rok 2019,
 • w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez włączenie jej części z użytkowania drogi publicznej,
 • w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2019-2022, z perspektywą na lata 2023-2026”.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

do pobrania:

proj. uchw. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wylączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej

proj. uchw. w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019

proj. uchw. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla GG na lata 2019-2022, z perspektywą na lata 2023-2026

wtorek, 24-09-2019, 13:19 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 474
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011