- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

XIII Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 30 września 2019r. zwołuję XIII Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
  3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. Wolne wnioski i informacje.
  2. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

do pobrania:

proj. uchw. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wylączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej [1]

proj. uchw. w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028 [2]

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019 [3]

proj. uchw. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla GG na lata 2019-2022, z perspektywą na lata 2023-2026 [4]