Gmina Goworowo

dziś jest: 09 lipca 2020
Imieniny: Lukrecji, Weroniki, Anatolii
XIV Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 28 października 2019 r. zwołuję XIV Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 2.  Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie,
 • w sprawie przyjęcia „Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Gminy Goworowo na lata 2019-2023”,
 • w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

proj. uchw. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGK w Goworowie

proj. uchw. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

proj. uchw. w sprawie przyjęcia WSPO Gminy Goworowo na lata 2019-2023

proj. uchw. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028 (2)

wtorek, 22-10-2019, 14:25 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 218
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011