Gmina Goworowo

dziś jest: 12 sierpnia 2020
Imieniny: Klary, Lecha, Hilarii
XIX Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 5 marca 2020r. zwołuję XIX Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
  3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki,
  • w sprawie nabycia na własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako Wspólnota Gruntowa wsi Szczawin,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.

  1. Wolne wnioski i informacje.
  2. Zakończenie obrad

 

Do pobrania:

proj. uch. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki

proj. uchw. w sprawie nabycia na własność nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako Wspólnota Gruntowa wsi Szczawin

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

wtorek, 25-02-2020, 15:08 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 194
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011