- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

XV Sesja Rady gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 13 listopada 2019r. zwołuję Nadzwyczajną XV Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.30.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj.uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019 [1]