Gmina Goworowo

dziś jest: 12 sierpnia 2020
Imieniny: Klary, Lecha, Hilarii
XVI Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 27 listopada 2019r. zwołuję XVI Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV i XV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019,
 • w sprawie zmiany projektu uchwały NR XXIII/146/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania,
 • w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

proj. uchw. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (…)

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019 (2)

proj. uchw. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.146.16 RG Goworowo z dnia 29 czerwca w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (…)

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028 (2)

czwartek, 21-11-2019, 08:03 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 296
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011