- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie łączy”

[1]

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom to doroczne święto w ramach trwającej nieprzerwanie od 2001 roku kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. W bieżącym  roku szkolnym, w dniu 5 czerwca, Szkoła Podstawowa w Pasiekach przyłączyła się do akcji, która ma na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom. W wydarzeniu zorganizowanym przez bibliotekę szkolną wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy w Goworowie – Pani Wójt Małgorzata Maria Kulesza oraz Sekretarz Gminy – Pan Antoni Mulawka.

W związku z obchodzonym Rokiem Niepodległości postawiliśmy na tematykę ojczyzny i patriotyzmu. Pani Wójt przybliżyła najmłodszym „Legendę o Piaście Kołodzieju”, natomiast Pan Sekretarz , wspólnie z Dyrektorem Szkoły Adamem Grabowskim, wprowadzili starszych uczniów w świat II wojny światowej i przybliżyli losy młodych bohaterów, którzy jeszcze niedawno marzyli o dalekich podróżach i mieli piękne plany na przyszłość, ale zostali zmuszeni do życia w wyjątkowo trudnej rzeczywistości.

Lecz zaklinam – niech żywi nie tracą nadziei

I przed narodem niosą oświaty kaganiec;

A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,

Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec.

Juliusz Słowacki, Testament mój

„Zośka, Rudy, Alek i Andrzej Morro – to postacie, które przez całe moje życie będą wskazywać mi drogę; Ich krótkie, ale jakże piękne życiorysy – to dla mnie wzór postępowania, a wypracowane przez nich wartości, począwszy od codziennej pracowitości, sumienności i pogodnego uśmiechu, do braterstwa, bohaterstwa czy przede wszystkim gorącego umiłowania Ojczyzny, stały się moimi ideałami. To dzięki nim poczułam się dumna, że jestem Polką, Ich rodaczką, że Matką nam – ta sama ziemia, Polska”.

Agnieszka Bryś

Myślę, że pod tą refleksją może podpisać się każdy młody Polak – patriota. Tak jak bohaterom książki, powinny nam przyświecać wartości, takie jak: miłość do Ojczyzny, przyjaźń i honor.

Tekst, foto: A. Ruszczyk