Gmina Goworowo

dziś jest: 01 sierpnia 2021
Imieniny: Justyna, Nadii, Piotra
XVIII Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 30 stycznia 2020r. zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo,
 • w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo,
 • w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Radnym Rady Gminy Goworowo,
 • w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Goworowo.
 1. Przedstawienie sprawozdań z pracy poszczególnych komisji Rady Gminy Goworowo za 2019 rok
 2. Przedstawienie planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Goworowo na rok 2020.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 5. Przedstawienie informacji o przebiegu linii 400 KV Stanisławów – Ostrołęka przez przedstawiciela Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Goworowo

proj. uchw. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli….

proj. uchw. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo

proj. uchw. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Radnym Rady Gminy Goworowo

czwartek, 23-01-2020, 14:59 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 435
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011