Gmina Goworowo

dziś jest: 07 sierpnia 2020
Imieniny: Doroty, Kajetana, Donata
XX Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 31 marzec 2020 r. zwołuję XX Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 13.30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020 – 2030,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020,
 • w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo,
 • w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej Gminy Goworowo,
 • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Goworowo w 2020 roku”.

 1. Przyjęcie stanowiska w sprawie pisma Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce dotyczącego uchylenia  § 3 ust. 2 uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XL/239/2017 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 1. Przedstawienie Planu Pracy Rady Gminy Goworowo na rok 2020.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

 Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                      Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj uchw. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

proj. uchw. w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej Gminy Goworowo

proj. uchw. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Goworowo w 2020 roku”

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020 PROJUC~4

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020 – 2030

wtorek, 24-03-2020, 12:20 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 188
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011