Gmina Goworowo

dziś jest: 23 września 2020
Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta
XXIII Sesja rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 15 lipca 2020 r. zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 r.;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-230;
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020;
 • w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości;
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie określenia wzoru deklaracji…

proj. uchw. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi…

proj. uchw. w sprawie wyrazenia zgody na dokonanie daowizny nieruchomości

proj. uchw. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 r.

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Fmiy Goworowo na lata 2020-2030

wtorek, 07-07-2020, 14:41 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 101
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011