Gmina Goworowo

dziś jest: 05 marca 2021
Imieniny: Adriana, Fryderyka, Oliwii
XXVI Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 20 października 2020 r. zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2030;
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020;
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Goworowo lub jej jednostkom organizacyjnym;
 • w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie;
 • w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kuninie;
 • w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie z siedzibą w Szczawinie.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

 

 

 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i wzrostem zakażeń, proszę o rozważenie możliwości osobistego uczestnictwa w sesji. Jednocześnie przypominając, iż biorąc udział w posiedzeniu zobowiązani jesteście Państwo do poruszania się po urzędzie w maseczkach ochronnych lub innym nakryciu nosa i ust. Dodatkowo w placówce obowiązuje dezynfekcja rąk, którą przeprowadza się po wejściu do budynku. Pamiętajmy również o zachowaniu od siebie stosownych odległości wytyczonych przez ministerstwo.

Proszę o wyrozumiałość oraz stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, zachęcając przy tym  do uczestnictwa w sesji on – line.                                                             

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

 

proj. uch. w sprawie nadania imienia SP w Kuninie

proj. uch. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowona rok 2020

proj. uchw. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadajacych Gminie Goworowo lub jej jednostkom organizacyjnym

proj. uchw. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

proj. uchw. w sprawie zamiaru likwidacji Fili SP im. M. Kopernika w Goworowie z siedzibą w Szczawinie

proj. uchw. zmieniająca WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030

proj.uchw. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGK w Goworowie

wtorek, 13-10-2020, 12:31 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 140
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011