- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

XXVI Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 20 października 2020 r. zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
  3. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV Sesji Rady Gminy.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
  3. Wolne wnioski i informacje.
  4. Zakończenie obrad

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

 

 

 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i wzrostem zakażeń, proszę o rozważenie możliwości osobistego uczestnictwa w sesji. Jednocześnie przypominając, iż biorąc udział w posiedzeniu zobowiązani jesteście Państwo do poruszania się po urzędzie w maseczkach ochronnych lub innym nakryciu nosa i ust. Dodatkowo w placówce obowiązuje dezynfekcja rąk, którą przeprowadza się po wejściu do budynku. Pamiętajmy również o zachowaniu od siebie stosownych odległości wytyczonych przez ministerstwo.

Proszę o wyrozumiałość oraz stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, zachęcając przy tym  do uczestnictwa w sesji on – line.                                                             

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

 

proj. uch. w sprawie nadania imienia SP w Kuninie [1]

proj. uch. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowona rok 2020 [2]

proj. uchw. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadajacych Gminie Goworowo lub jej jednostkom organizacyjnym [3]

proj. uchw. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [4]

proj. uchw. w sprawie zamiaru likwidacji Fili SP im. M. Kopernika w Goworowie z siedzibą w Szczawinie [5]

proj. uchw. zmieniająca WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030 [6]

proj.uchw. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGK w Goworowie [7]